Købsbetingelser

BETINGELSER GÆLDENDE VED KØB AF BILLETTER TIL ART NORDIC

Art Nordic forpligter sig til at levere billetter til køber, når billetter er bestilt og betalt. Levering af billetter fra Art Nordic til køberen sker efter forudbetaling på det sted og til det tidspunkt, som er angivet i bestillingsløsningen i billetsystemet. Billetter der er købt og betalt refunderes ikke. Eneste undtagelse er ved aflysning af arrangementer. Købers og sælgers rettigheder og forpligtelser vedrørende denne aftale er undergivet dansk ret. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

 

 

KONTAKTINFORMATION

Art Nordic
Bygmestervej 6
2400 København NV

Email:

CVR-nr.: 41754885 

BETALINGSMETODER & GEBYRER

Du har mulighed for at betale med følgende betalingsmetoder:

Dankort, VisaDankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB og MobilePay. Billetgebyret er kr. 10 kr. pr. billet.

 

MISTET BILLET

Har du mistet din print-selv billet, kan du få den genskabt ved at henvende dig i døren ved Lokomotivværkstedet under messen.

 

GYLDIGHED

Det er vigtigt, at du behandler din billetkvittering eller billet som et værdipapir og sikrer dig mod at den kopieres eller udskrives flere gange. Er der printet flere kopier af billetten, er det kun den billet, der bliver scannet først, der er gyldig, øvrige kopier er ugyldige.

 

AFLYSNING

I tilfælde af aflysning af messen, refunderes beløbet du har betalt for selve billetten, men ikke eventuelle gebyrer. Billetterne refunderes automatisk og beløbet krediteres dit kreditkort/ indsættes på din konto indenfor 8 arbejdsdage.

  

FORTRYDELSE

Ret til fortrydelse under Lov om forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) gælder ikke ved salg af billetter, jf. forbrugeraftaleloven §18, stk.2 (12).  Vi kan desværre ikke refundere billetter, der allerede er købt eller bytte disse med andre billetter.

 

KLAGE

Ønsker du at klage, kan du sende en mail til os:

Du kan også henvende dig til Center for Klageløsning eller et andet klagenævn. Klager kan sendes online via Center for Klageløsnings hjemmeside.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Art Nordic er dataansvarlig for personoplysninger, der samles ind via billetsystemet. Vi indhenter kun oplysninger, som er nødvendige til drift af billetsystemet, til identifikation og validering. Oplysningerne bliver kun benyttet til at sikre at den enkelte kunde har adgang til de(n) korrekte billet(ter), til at gennemføre bestilling og til at afdække eventuelle forsøg på misbrug og svindel med billetter. Når du køber billet, beder vi dig angive navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Betaling og betalingsinformation håndteres af betalingsgateway. Telefonnummer og e-mailadresse bruges i forbindelse med levering af billetter, ved tvivlsspørgsmål, aflysninger eller lignende. Vi vil kun benytte dine personoplysninger (dit navn og e-mailadresse) til at præsentere dig for andre af vores produkter eller tjenester, dersom du har givet os særskilt samtykke til dette. Hvis du ikke ønsker at modtage information om vores andre produkter/tjenester, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod at dine personoplysninger benyttes til sådant formål ved at kontakte os skriftligt.

 

 

FORMIDLING AF OPLYSNINGER TIL TREDJEPERSON

Personoplysninger kan udleveres til myndigheder, der har ret til at modtage sådanne oplysninger. Dataansvarlig kan også overføre personoplysninger til selskaber, der behandler personoplysninger på vegne af dataansvarlig i eller udenfor EU i henhold til persondataloven.

 

RET TIL INDSIGT

Du har ret til indsigt i den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger og ret til at få urigtige oplysninger rettet. Begæring om indsigt skal rettes skriftlig til Art Nordic.

X
X